Društvo za reviziju Russell Bedford DIJ

Porezi, računovodstvo, revizija i konsalting. Od 1983. godine Russell Bedford pomaže domaćim i međunarodnim organizacijama da upravljaju svojim računovodstvenim, revizorskim, poreskim i zathevima u vezi sa finansijskim konsaltingom na lokacijama širom sveta. Izabrani među vodećim firmama u svojim zemljama, svaka članica Russell Bedford računovodstvene i revizorske mreže ima lokalni uvid kao i nacionalne i međunarodne veze koje su Vam potrebne radi ostvarenja ciljeva.

Mnoge međunarodne računovodstvene firme i asocijacije obećavaju globalno prisustvo. Koliko njih zaista može da pruži lokalno znanje i iskustvo? Nasuprot nekim međunarodnim računovodstvenim firmama, svaki član Russell Bedford mreže je nezavisna računovodstvena, poreska ili revizorska firma, odabrana među vodećim firmama u svojoj zemlji. Naš proces selekcije je strog, ali tokom godina razvili smo usko povezan tim vodećih stručnjaka.

Grupa nezavisnih firmi, jedna računovodstvena i revizorska mreža. Ako vaši klijenti ili potencijalni klijenti posluju u regionu ili međunarodno, a vaša firma ima sve veće zahteve da odgovara uslugama i standardima međunarodne računovodstvene grupe, Russell Bedford mreža može biti ono što Vam je potrebno. Posvećeni povećanju geografske pokrivenosti, uvek smo spremni da razgovaramo sa kvalifikovanim nezavisnim računovodstvenim i revizorskim firmama, kao i konsultantskim kućama u ključnim finansijskim centrima.

Rast donosi izazove. Naročito za firme koje posluju međunarodno ili regionalno. Od usklađivanja sa računovodstvenim i revizorskim propisima, kroz upravljanje porezima ili optimizaciju poreske efikasnosti, do restrukturiranja biznisa ili pokretanja novog, možemo pomoći.

Kvalitet, integritet i nezavisnost: naši minimalini standardi. Kao članovi Russell Bedford International računovodstvene i revizorske mreže, naše firme članice su potpuno posvećene kvalitetu, integritetu i nezavisnosti. Godine predanog truda od strane svih članova naše međunarodne računovodstvene grupe omogućile su nam da se uspešno razvijamo i implementiramo globalno koordinisan sistem za praćenje standarda kontrole kvaliteta revizorskih firmi naše mreže.

Porezi, računovodstvo, revizija i konsultantske usluge: uspostavljanje veze. Kvalifikovani stručnjaci koji čine Russell Bedford računovodstvenu i konsalting mrežu posvećeni su sprovođenju vaše poslovne strategije u realnost. Uska povezanost na nacionalnim, regionalnim i prekograničnim zadacima i projektima, zajedno sa inovativnom kontrolom kvaliteta i marketinškom podrškom, dovela je do toga da naša firma postane vitalni poslovni partner za mnoga preduzeća koja žele da se prošire nacionalno i internacionalno. Ako želite da razgovarate sa nama o tome kako možemo da pomognemo da unapredite svoje poslovanje (lokalno ili internacionalno), kontaktirajte nas ovde.