Revizija EU projekata

Revizija EU projekata podrazumeva proveru namenskog trošenja sredstava, odnosno prikupljanje revizorskih dokaza da su navedeni troškovi u projektu stvarno nastali. Sam proces revizije EU projekta započinje upoznavanjem revizora sa projektom i osiguravanjem dostupnosti i pregledanju projektne dokumentacije. Revizor će proveriti i celokupnu dokumentaciju na temelju koje su sastavljeni finansijski izveštaji projekta, kao i usklađenost s proračunom u smislu kontrole i pravilne klasifikacije proračunskih stavki, oceniti realnost troška, kao i objektivnost finansijskih izveštaja projekta. Sve navedeno će na kraju rezultirati revizorskim izveštajem u koje je uključeno mišljenje revizora. Revizor u reviziji EU projekata koristi: evidencije iz računovodstvenog sistema korisnika, podatke iz ugovora, narudžbenica i nabavki koje su vezane za projekat, dokumentaciju koja je vezana za sprovođenje postupka nabavke, dokaze o pruženim uslugama, prijemu robe, završetku radova, plaćanju direktnih i indirektnih troškova, putovanju, evidencije zaposlenih, platnim listama, ugovore o radu, ugovore o delu kao i ostalim dokazima za koje proceni da su potrebni.

Naš tim revizora je posebno edukovan u delu revizije projekata finansiranih iz EU fondova sa višegodgodišnjim iskustvom u navedenoj reviziji EU projekata. Svojim klijentima, osim same revizije EU projekata, pružamo i redovnu komunikaciju za vreme trajanja projekta, kako bi se moguće greške u sprovođenju projekta svele na najniži mogući nivo, s obzirom da postupanja koja nisu u potpunosti u skladu sa propisanim kriterijumima rezultiraju smanjenjem ili u nekim slučajevima oduzimanjem celokupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Ukoliko vam je potrebna revizija projekta, obratite se iskusnom timu revizora Russell Bedford DIJ koji će zasigurno opravdati vaše poverenje.