Revizija i usluge srodne reviziji

  • Revizija finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu RS i MRS/MSFI
  • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
  • Revizija EU projekata
  • Revizija konsolidacionih paketa