Poresko savetovanje

  • Izrada elaborata o transfernim cenama
  • Poreski saveti u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja