Usluge računovodstva i poslovne podrške

  • Finansijsko i robno knjigovodstvo
  • Izrada napomena uz finansijske izveštaje
  • Izrada mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja
  • Usaglašavanje sa računovodstvenom zakonskom regulativom-izrada i pomoć oko izrade računovodstvenih politika
  • Izrada neophodnih izveštaja za potrebe finansijskih institucija
  • Pružanje neophodne podrške i pomoć u toku revizije
  • Saveti iz domena finansija i računovodstva
  • Sastavljanje i podnošenje svih zakonom predviđenih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa: Zakonom o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na imovinu i ostalim relevantnim propisima iz ove oblasti
  • Obračun zarada i srodne usluge