Usluge računovodstva i poslovne podrške

Pružamo Vam sveobuhvatnu ponudu naših knjigovodstvenih usluga od osnivanja privrednog društva, praćenja celokupnog poslovanja i računovodstvenog obuhvatanja svih poslovnih promena, finansijskog i poreskog savetovanja, do likvidacije privrednog društva.

USLUGE KOJE NUDIMO SU:

 • Osnivanje i statusne promene
  • - Osnivanje
  • - Statusne promene
  • - Promena pravne forme
  • - Likvidacija
 • Usaglašavanje sa računovodstvenom zakonskom regulativom-izrada i pomoć oko izrade računovodstvenih politika i drugih neophodnih akata prilikom osnivanja privrednog društva
 • Finansijsko i robno knjigovodstvo
  • - Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
  • - Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
  • - Izrada KEP knjige
  • - Knjigovodstvene uslugeIzrada platnog prometa
  • - Blagajna
  • - Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
  • - Obračun PDV-a i podnošenje poreske prijave (uz POPDV)
  • - Obračun plata, poreza i doprinosa
  • - Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
  • - Ocena boniteta vaših kupaca
 • Izrada mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja uključujući i kompletan završni račun
 • Izrada napomena uz finansijske izveštaje
 • Izrada neophodnih izveštaja za potrebe finansijskih institucija
 • Pružanje neophodne podrške i pomoć u toku revizije
 • Saveti iz domena finansija i računovodstva, kao i iz domena poreza
 • Sastavljanje i podnošenje svih zakonom predviđenih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa: Zakonom o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na imovinu i ostalim relevantnim propisima iz ove oblasti
 • Analiza poslovanja, finansijska analiza i racio analiza
 • Radni odnosi i lična primanja
  • - Obračun zarada
  • - Prijava radnika, PIO, Zdravstvo, Nac. služba za zapošljavanje
  • - Odjava radnika, PIO, Zdravstvo, Nac. služba za zapošljavanje
  • - Overa - Izrada zdravstvenih knjižica
  • - Izrada ugovora o radu ili sličnih ugovora